Навігатор сайту

Роменський коледж КНЕУ запрошує учнів 9-х класів на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ початок занять 04 листопада 2017р. о 8.30. Наступне заняття відбудеться 17 лютого 2018р. Телефони для довідок: (05448) 7-20-35 ; м.т. 0976980860

Соціальна робота

     Зміни, що відбуваються в нашій країні, викликали необхідність появи нової спеціальності «Соціальна робота».  

    Соціальний працівникsociologist це фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги. Це, зокрема, вирішення питань надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення, соціального страхування, трудових відносин, організації змістовного дозвілля, соціально-педагогічна діяльність.

   Фахівець із соціальної роботи повинен мати знання з психології, соціології, права, медицини, діловодства, соціальних технологій.

   Випускники коледжу «соціальні працівники» – це майбутні висококваліфіковані спеціалісти:

 • центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • територіальних центрів надання соціальних послуг;
 • управлінь соціального захисту населення;
 • соціально-психологічних служб;
 • служб працевлаштування, кадрових служб;
 • реабілітаційних центрів;
 • соціальних фондів.

    Студенти спеціальності «Соціальна робота» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких вищих навчальних закладах:

sociologist1

 • Сумський державний університет;
 • Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 • Академія праці, туризму і соціальних відносин.

 

Термін навчання – 2 роки 10 місяців.    

Буклет

Фінанси, банківська справа та страхування

accountant    «Фінанси, банківська справа та страхування» – це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

    Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть можливість майбутнім працівникам-фінансистам забезпечити новий етап розвитку суспільства.

    Справжній фінансист повинен оволодіти теоретичними та практичними знаннями в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, економіки, банківської справи, менеджменту.

    Місце професійної діяльності випускників цієї спеціальності: банківські установи, державні фінансові організації, приватні підприємства та установи, страхові організації.

    Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають можливість продовжити навчання у:

 • Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумському державному університеті;
 • Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

       Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому, комерційної та аналітичної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.economist 

      Протягом навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з економіки підприємства, менеджменту, планування, маркетингу, податкової системи, фінансів.

      Випускники цієї спеціальності здатні ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державного управління. Фахівці у сфері економіки мають можливість започаткувати власну справу та ефективно займатись підприємницькою діяльністю.

     Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких навчальних закладах України:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Сумський державний університет;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Термін навчання – 2 роки 10 місяців. 

Буклет

 

Нафтогазова інженерія та технології

  
oilman    Актуальною для нашого регіону є спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології».

    Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати проблеми, пов'язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

    Під час навчання студенти засвоюють дисципліни загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи: з бурового та нафтопромислового устаткування, автоматизації виробництва, інженерної графіки, буріння свердловин та видобутку нафти і газу.,

Наші випускники зможуть працювати в галузі видобутку нафти і газу, переробної сфери, спорудження та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, що діють на території Роменського, Охтирського та інших районів Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини.

Студенти спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Буклет

Комп’ютерна інженерія

computer    Спеціальністю, яка як ні одна інша крокує в ногу з часом, є «Комп’ютерна інженерія».

    Комп’ютерщик – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Завдання, пов'язані з комп’ютерною інженерією, включають розробку програмного забезпечення, проектування комп’ютерних систем і мереж, обслуговування мережевої інфраструктури, створення сайтів.

    Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі програмування, інформаційної безпеки, комп’ютерних систем і мереж, сайтобудування, комп’ютерної графіки.

    Комп’ютерні системи та мережі широко використовуються на промислових підприємствах, в банківських установах, у торгівельній мережі.

    Також, на сучасному етапі, бурхливо розвиваються та особливо потребують комп’ютерних інженерів інтернет-провайдери, оператори мобільного зв’язку, телекомунікаційні компанії.

    Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у таких навчальних закладах:

 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка».

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Буклет

Галузеве машинобудування

mechanic    Фахівці спеціальності «Галузеве машинобудування» на сьогодні є особливо затребуваними на ринку праці.

    Механіки здійснюють ремонт, монтаж, експлуатацію та модернізацію обладнання підприємств виробництва будівельних матеріалів, верстатів та автоматичних ліній в машинобудуванні, в тому числі обладнання із сучасним числовим програмним управлінням, яке сьогодні, зокрема, використовується і на Роменському заводі «Тракторозапчастина», що охоче запрошує випускників цієї спеціальності на роботу.

   Протягом навчання студенти спеціальності опановують знання та практичні навички із матеріалознавства, обслуговування обладнання підприємств будівельних матеріалів, технічної механіки та автоматизації виробництва.

   Наші випускники працюють на підприємствах будівельних матеріалів та машинобудівних підприємствах, а саме: СБК, Тракторозапчастина, Техно-Біо-Енерго-Сервіс, Будрезерв, Керамея та інших.

Студенти спеціальності мають можливість продовжити навчання на ІІІ курсі у Сумському державному університеті та Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпро) за кошти державного бюджету.

Термін навчання – 3 роки 5 місяців. 

Буклет