Навігатор сайту

Роменський коледж КНЕУ запрошує учнів 9-х класів на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ початок занять 04 листопада 2017р. о 8.30. Наступне заняття відбудеться 17 лютого 2018р. Телефони для довідок: (05448) 7-20-35 ; м.т. 0976980860

 
До уваги першокурсників, що мають право на призначення соціальної стипендії:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».
9) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;
10) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
 
Для отримання соціальної стипендії необхідно звернутися до бухгалтерії коледжу не пізніше першого вересня та надати копії документів в двох екземплярах:
 
- паспорта громадянина України;
- свідоцтва про народження дитини;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
- довідку про місце проживання.
 
Крім того, студенти додатково подають такі документи:

1) особи, зазначені у пункті 1
- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копію свідоцтва про смерть батьків;
2) особи, зазначені у пункті 2:
- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;
3) особи, зазначені у пункті 3:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними у пп. 3 і 4 пункту 3.3 Правил, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;
4) особи, зазначені у пункті 5:
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;
5) особи, зазначені у пункті 6:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
  особи, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого):
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
6) особи, зазначені у пункті 7:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованими (фактичним) місце проживанням з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
 7) особи, зазначені пункті 8:
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 8)особи, зазначені у пункті 9, - копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
 9) особи, зазначені у пункті 10 , - довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
 
  При собі мати 2 паперових швидкосшивачі